Regulatory i sterowniki naciągu taśmy są idealnym rozwiązaniem na wszystkich płaszczyznach.

Dzięki kompetencji technologicznej i najwyższym wymogom jakościowym. Samowystarczalne i niezależne ekonomicznie rozwiązanie systemowe. Cyfrowa regulacja mikroprocesorem pozwala na kontrolę nad danymi i zwiększoną dokładność w celu podtrzymania wartości odniesienia.

Tension Control

Microprocessor tension controller web@tens

Load Cells

Load cell as flange, with through shaft or as base style.

Sensor roller

Recommend for the web tension reading during the web processing

Ultrasonic Sensors / Infrared Sensors

Sensors for web guide

Web guiding system

Web guiding system web@path

Web guiding system SKUBA

Web guiding system SKUBA with pivot frame and control unit.

Linear Actuators

Linear Actuator with stepper motor

WG series offset pivot guides

The ideal solution for the majority of web guide system applications

Ultrasonic Sensor

Ultrasonic Sensot US 52

Price Inquiry

Unverbindliche Preisanfrage

Inquire online now and receive a non-binding offer in 24 hours.
Price Inquiry