Regulatory i sterowniki naciągu taśmy są idealnym rozwiązaniem na wszystkich płaszczyznach.

Dzięki kompetencji technologicznej i najwyższym wymogom jakościowym. Samowystarczalne i niezależne ekonomicznie rozwiązanie systemowe. Cyfrowa regulacja mikroprocesorem pozwala na kontrolę nad danymi i zwiększoną dokładność w celu podtrzymania wartości odniesienia.

Tension Control

Microprocessor tension controller web@tens

Load Cells

Load cell as flange, with through shaft or as base style.

Sensor roller

Recommend for the web tension reading during the web processing

Ultrasonic Sensors / Infrared Sensors

Sensors for web guide