Hamulce i sprzęgła elektromagnetyczne proszkowe - IBD Wickeltechnik GmbH

Hamulce i sprzęgła elektromagnetyczne proszkowe

Informacje ogólne
Hamulce / sprzęgła elektromagnetyczne proszkowe łączą płynną pracę sprzęgła hydraylicznego ze stabilnością hamowania stałego sprzęgła ciernego. Moment obrotowy przekazywany jest przez suchy i specjalnie zagęszczony proszek magnetyczny.  

Sprzęgło podtrzymuje równomierny ruch (w ramach empirycznej przepustowości ciepła) z dokładnym i stabilnym momentem obrotowym, który ustalany jest przez poziom wzbudzenia. Ślizg między wejściem i wyjściem nie jest wymagany, aby przekazać moment obrotowy.

Jeśli moment obrotowy ładunku nie przekracza wartości momentu obrotowego, do której zmierza jednostka, następuje całkowicie zsynchronizowana blokada. 
Jeśli moment obrotowy ładunku przekracza wartość ustalonego momentu obrotowego, w przypadku uprzednio ustalonej wartości następuje lekki ślizg.
Współczynnik tarcia, statyczny lub dynamiczny, pozostaje taki sam dla każdego zastosowania. Poza tym, moment obrotowy wyjścia jest niezależny zarówno od prędkości, jak i prędkości ślizgowej.
Wydajność proszku magnetycznego nie zmienia się pod wpływem wzrostu temperatury na powierzchni, a moment obrotowy do przekazania pozostaje wprost proporcjonalny do prądu. Należy również wspomnieć, że zastosowanie suchego proszku zamiast proszku w płynnej suspensji, znacznie polepsza równomierność i precyzję kontroli momentu obrotowego.
Sprzęgło elektromagnetyczne proszkowe składa się, w skrócie, z dwóch koncentrycznych części: części wejściowej z cewką i wirnika znajdującego się w części wewnętrznej rozdzielonej komorą w kształcie pierścienia, lub  części wyjściowej. W komorze w kształcie pierścienia znajduje się proszek ferromagnetyczny, który aktywuje się poprzez zasilanie cewki. 

Funkcjonalność
Moment obrotowy, który przekazywany jest poprzez sprzęgło elektromagnetyczne proszkowe, jest proporcjonalny do pola elektrycznego. We wszystkich modelach jest on praktycznie nieskończenie zmienny, od wartości nominalnej do zera.
Krzywe momentu obrotowego/prądu mogą wahać się o 5%, w zależności od tego, czy prąd obniża się, czy wzrasta. Dzieje się tak z powodu histerezy magnetycznej.
We wszystkich zastosowaniach moment obrotowy jest niezależny od prędkości, bez względu na obecność ślizgu, i może być podtrzymywany z dokładnością 5% dla prędkości w ramach zalecanego zakresu momentu obrotowego (od 50 do 3000 rpm). 
Pusty moment obrotowy w wyniku remanencji magnetycznej i tarcia łożysk oraz uszczelek wynosi dla wszystkich sprzęgieł mniej niż 1% wartości nominalnej ustalonego momentu obrotowego.

Czas reakcji na moment obrotowy składa się ze stosunku indukcji i oporu pola cewki plus opóźnienia magnetycznego (w wyniku utraty prądu).
Adnotacja:
Prawidłowa praca zagwarantowana jest tylko wtedy, gdy wszystkie sprzęgła i hamulce zostały zamontowane w pozycji poziomej.

Betriebseigenschaften
Das Drehmoment, das durch die Magnetpulverkupplung übertragen wird, ist proportional zum Stromfeld und ist in allen Modellen praktisch unendlich variabel zwischen dem maximalen Nominalwert bis hin zum Nullwert.

Drehmoment-Strom-Kurven können um 5% schwanken, je nach dem ob der Strom sinkt oder steigt. Dies ist durch die Magnethysterese zu erklären.

Bei allen Anwendungen ist das Drehmoment unabhängig von der Geschwindigkeit, egal ob ein Gleiten vorhanden ist oder nicht, und es kann bei Geschwindigkeiten innerhalb des empfohlenen Drehzahlbereichs ( 50 bis 3000 rpm) mit einer Genauigkeit von 5% gehalten werden. 

Das leere Drehmoment, welches auf einen Restmagnetismus und die Reibung der Lager und Dichtungen zurückzuführen ist, beträgt bei allen Kupplungen weniger als 1% des Nominalwertes des angesteuerten Drehmoments.

Die Reaktionszeit auf das Drehmoment ergibt sich aus dem Verhältnis der Induktion und dem Widerstand des Spulenfeldes plus einer magnetischen Verzögerung (durch Stromverlust).

Anmerkung:
Ein zufriedenstellender Betrieb kann nur gewährleistet werden, wenn alle Kupplungen und Bremsen in horizontaler Stellung montiert werden.