Krawędź taśmy - Czujniki - IBD Wickeltechnik GmbH

Czujniki ultradźwiękowe Seria SU-5 (50-100)

Czujniki ultradźwiękowe to obecnie najbardziej niezawodne rozwiązanie techniczne do odczytu krawędzi materiału. Ich największą zaletą jest możliwość zastosowania dla wszystkich rodzajów materiału, również całkowicie przezroczystych lub nieprzezroczystych.

Działają one niezależnie od oświetlenia, tzn. można je zastosować w każdych warunkach roboczych (w jasnym lub ciemnym pomieszczeniu), dzięki czemu znajdują one również zastosowanie w przetwarzaniu materiałów światłoczułych.

Dzięki tej wszechstronności czujniki ultradźwiękowe odznaczają się bardzo wysoką produktywnością. Czas spoczynku maszyny można znacznie zredukować. Mniej wybrakowanego materiału dzięki mniejszej ilości błędów odczytu. Zakres odczytu wynosi 16 mm i jest większy niż w porównywalnych czujnikach. Dokładność odczytu wynosi 0,1 mm.

Opis działania
Czujniki SU dokonują odczytu krawędzi materiału za pomocą fal ultradźwiękowych. Przekaźnik emituje fale, które częściowo odbijają się od materiału. Z wysoką dokładnością sterownik oblicza pozycję krawędzi materiału na podstawie odchyleń między wysłanymi i odebranymi falami.

Najlepsze rezultaty można osiągnąć, gdy przekaźnik znajduje się pod kątem 25 / 40 stopni względem materiału.