Cele - IBD Wickeltechnik GmbH

Rezultat naszej pracy to suma naszej wszechstronności.

Podstawę stanowi najwyższa precyzja i perfekcja.

Człowiek, maszyna, materiał, dotrzymywanie terminów dostaw oraz usługi i rozwój to czynniki udanego partnerstwa. Państwa wymóg to nasze kryterium. Naszym codziennym wyzwaniem są doskonałe wyniki.  Dzięki produktom nawojowym IBD, naszej technologii i portfolio usług zyskujemy zdecydowaną przewagę.  W ten sposób osiągamy coraz więcej.